abadania psychotechniczne dla zawodowych kierowców

Posted on 02/02/2018 1:34pm

Psychotesty dla profesjonalnych kierowców posiadają przede wszystkim na celu zapewnienie jak największego bezpieczeństwa na drodze. Badania przeprowadzane są przez upoważnionego do orzekania psychologa w pracowni psychologicznej.


Wszelkie badania psychotechniczne Warszawa komponują się z części papierowej, również części technicznej z wykorzystaniem oprzyrządowania do badań psychologicznych.


Wykonywane są standardowo polecane badania papierowe do oceny skłonności psychotechnicznych, do badania inteligencji, diagnozy koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi, oceny zdolności do czynienia nużącej pracy, wzrastania zmęczenia, działania w warunkach stresu, diagnozy kluczowych działań umysłowych, diagnozy szybkości i precyzji dostrzegania, także wyobraźni przestrzennej, diagnostyki predyspozycji technicznych, diagnostyki prędkości i staranności działania i rozumowania, oceny koncentracji uwagi.


Przeprowadzana jest też diagnoza osobowości, oraz diagnostyka poziomu lęku. Psycholog uprawniony używa różnorodnych zestawów testów i sposobów badania, jednak w obrębie wskazanym przez metodologię badań psychologicznych kierowców.


Większość badań psychologicznych jest przeprowadzanych na podstawie skierowania od pracodawcy, policji, czy też lekarza.


Psychotechnika Targówek ocenia zdolności intelektualne, motoryczne i psychologiczne kierowców.


Badanie psychotechniczne kończy się obliczaniem i objaśnieniem rozwiązań, także przedstawieniem ich osobie sprawdzanej razem z wydaniem opini, względnie poświadczenia psychologicznego o braku, lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na ustalonym stanowisku.

Tags: Warszawa, Psycholog, cena, testy, lęk