Co jest niezbędne w każdej korporacji i w każdym aucie? Mały wielki dodatek.

Posted on 21/08/2018 7:20am

Wyszukamy to na niejednym piętrze biurowca, w wielu firmach i obowiązkowo w każdym aucie. Gdy chodzi o ochronę życia i zdrowia niezmiernie ważne jest to, by zadbać o każdego pracownika personalnie. Każdy zakład pracy musi być wyposażony w odpowiednio funkcjonujący system doraźnej pomocy w przypadku zdarzenia oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W każdym zakładzie pracowniczym musi być osoba bądź osoby wybrane i wyszkolone do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.


pierwsza pomoc
Author: Anas Qtiesh
Source: http://www.flickr.com
Niejeden pracodawca ma obowiązek doposażyć miejsce pracy w odpowiednią liczbę apteczek zakładowych. Rozmieszczając na terenie zakładu pracy apteczki, należy wziąć pod uwagę rodzaj i nasilenie istniejących zagrożeń - apteczka zakładowa. Tam, gdzie ludzie pracują przy bardziej niebezpiecznym procesie, gdzie jest dużo zagrożeń, apteczek musi być więcej lub muszą być obszerniejsze – lepiej wyposażone. Apteczka zakładowa powinna być także bardzo solidnie doposażona. Konkretniejsze informacje można znaleźć na konkretnych stronach, ale standardowym wyposażeniem zawsze są opaski, lepce oraz sprzęt do pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach. Takie asortymenty w groźnej sytuacji pomagają uratować zdrowie albo chociaż utrzymać rannego w dobrym stanie aż do dotarcia służb ratunkowych. Apteczka zakładowa, ta podstawowa, cechuje się dużą jednorodnością. Nie zapominajmy jednak, że ona również ma swoją datę przydatności. Po jej wygaśnięciu należy odnieść ją do apteki i nabyć aktualną. Pamiętajmy, iż niedopełnienie przez zatrudniającego obowiązku wyznaczenia odpowiedniej liczby pracowników do udzielania pierwszej pomocy, odmówienie wyposażenia miejsca pracy w apteczki zakładowe jest objęte całą listą wykroczeń przeciwko prawom pracownika. A kara finansowa może być o wiele bardziej bolesna niż kwota, jaką wystarczyłoby zainwestować w sprzęt.


apteczka
Source: flickr.com
Zresztą najważniejsze dla nas musi być życie zatrudnionego, a nie to czy zostaną przeciwko nam wyciągnięte konsekwencje. Pierwsza pomoc (sprawdź to) to bardzo ważna kwestia i nie pozwólmy sobie jej pominąć. Apteczka zakładowa powinna być na wyposażeniu każdego stanowiska do działania. To coś, o czym w ogóle nie możemy myśleć, nie zwracać uwagi, ale w razie czego powinny one znajdować się łatwo dostępne do użycia - .

Tags: Wyposażenie, życie, miejsce, stanowisko