Czy lekarz o specjalizacji dentystycznej znaczy to samo co doktor stomatolog?

Posted on 24/01/2018 1:29pm

Czy wiesz, iż lekarz o specjalizacji dentystycznej to nie tylko taki, który zajmuje się leczeniem uzębienia? W teorii w należącym do nas kraju te zawody używane okazują się być zamiennie, podczas kiedy dentysta to doktor, który para się jedynie leczeniem uzębienia.


stomatolog
Author: Star Fitness
Source: Star Fitness


W odróżnieniu od niego, stomatolog z kolei to lekarz, który zajmuje się uzdrawianiem całej jamy ustnej. Różnicę tą objaśnia nieco etymologia tych wyrazów, gdyż leksem dentysta chirurg wywodzi się od łacińskiego wyrazu "dens", zatem ząb, a lekarz o specjalizacji stomatologicznej określenie swojego zawodu zawdzięcza pochodzącym z Grecji słowom "stoma" (usta) i "logia" (nauka). Innymi słowami stomatolog to doktor posiadający większą niż dentysta (poznaj szczegóły) wiedzę, gdyż jest w stanie leczyć również okolice przyzębia. W wielu państwach w codziennym użyciu istnieje to rozdzielenie do dzisiaj. W naszym kraju również tak było, wszakże z chwilą wstąpienia naszego kraju do UE określenia tych fachów zostały ujednolicone. Po ukończeniu studiów stomatologicznych oraz zdaniu rządowego egzaminu otrzymuje się tytuł lekarza dentysty.
Jest to nieco niezasłużone dla doktorów, jacy wybrali w przeszłości specjalność stomatologiczną, ponieważ po wejściu do Unii Europejskiej zostali poniekąd zdegradowani. Mają przecież większą wiedzę. Dlatego także niektórzy doktorzy, którzy ukończyli studia dentystyczne przed 2002 rokiem czasami zamieszczają na drzwiach własnych gabinetów napis doktor stomatolog obok określenia lekarz dentysta.


Z punktu widzenia polskiego prawa używanie tego typu słów zamiennie jest dopuszczalne, wszakże w przypadku doktorów mających znaczny staż pracy, należałoby określać ich grzecznościowo stomatologami.

Tags: gabinet, lekarza, lekarzy, ząb