Domy opieki - bardzo ważne jest, żeby w tego rodzaju domach osoby w podeszłym wieku czuły się jak u siebie

Posted on 14/04/2016 12:50pm

Ostatnio słyszy się, że nasze społeczeństwo starzeje się, co należy rozumieć, że rodzi się względnie mniej dzieci, w porównaniu z ilością osób, jakie dożywają podeszłego wieku. Poprawa jakości życia wpływa na to, że wydłuża się nasze życie. Jest to rzecz jasna bardzo dobra oznaka, rodzi za sobą jednocześnie zwiększenie zakresu usług skierowanych właśnie w kierunku osób starszych. W naszej kulturze zwykło się uważać, że osobami starszymi powinna opiekować się najbliższa rodzina – dzieci, czy też wnuki, z jakimi takie osoby żyły przez większość swojego życia.

babcia i dziadek
Author: iStock
Source: iStock
Faktycznie, w wielu przypadkach w taki sposób się to odbywa – nasi rodzice bądź dziadkowie mieszkają z nami lub w naszym pobliżu, dzięki czemu mogą być pod naszą opieką. Nie zawsze natomiast okoliczności w tym pozwalają, by opiekować się starszą osobą, tym bardziej, gdy wymaga ona stałej opieki, czy to biorąc pod uwagę stan zdrowia psychicznego czy fizycznego. W tym przypadku niemałą rolę odgrywają placówki, w jakich taką opiekę można osobom starszym zagwarantować. Opieka nad osobami starszymi warszawa wymaga właściwego podejścia do takich osób- fachowa opieka nad osobami starszymi warszawa .Niezwykle istotne jest, aby w tego rodzaju domach osoby starsze faktycznie czuły się odpowiednio dobrze, żeby czuły się kochane, dostrzegane, aby czuły, że nie są pozostawieni sami sobie i ktoś sprawuje nad nimi opiekę. Nie jest to rzecz jasna proste zadanie, bowiem trudno zastąpić atmosferę jaką stwarza rodzina, prawdziwie kochająca i troszcząca się o najbliższych.starsi ludzie
Author: MsSaraKelly
Source: http://www.flickr.com
Z drugiej strony w rzeczywistości na tego rodzaju atmosferę składa się wiele podstawowych uczuć takich jak życzliwość, uwaga, zrozumienie, współodczuwanie, które to uczucia posiada przecież każdy z nas. Stworzenie więc pożądanej atmosfery w ośrodku opieki nad osobami starszymi nie powinno być problemem, jeśli będą tam pracować osoby z odpowiednim nastawieniem, ktoś kto będzie dostrzegał w tego typu pracy prawdziwe powołanie, prawdziwy sens takiego typu pracy i tym sposobem także wszyscy podopieczni będą czuć się dobrze. Kluczowe jest natomiast także i to, by i oni zaufali, że także poza domem, jaki kiedyś sami stworzyli mogą czuć życzliwość osób trzecich, wsparcie z ich strony i opiekę. Więcej info: Villaclinic

Tags: rodzina, placówki, Ośrodki, starość