Fizjoterapia - opis profilu

Posted on 05/04/2018 2:29pm

Fizjoterapia to medyczny profil związany z ochroną zdrowia, eliminacją skutków czy łagodzeniem konsekwencji choroby, zapobieganiem jak też przywracaniem sprawności człowieka w przeciągu całego życia. Fizjoterapia jest sferą poznania naukowego jak też działalności praktycznej, umiejscowiona w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu. Stąd jej miejsce w systemie nauk mieści się pomiędzy teorią kultury fizycznej a naukami medycznymi, bez względu od rozkładu nauk i ich klasyfikacji.

masaż
Author: Piotr Drabik
Source: http://www.flickr.com
Fizjoterapia korzysta z wiedzy z dziedziny nauk o kulturze fizycznej, głównie z zakresu metodyki, metod postępowania terapeutycznego, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, a dodatkowo prewencji niepełnosprawności jak też aktywności ruchowej a także sportu ludzi z niepełnosprawnością. Kierunek fizjoterapia (zobacz fizjoterapia) korzystając z nauk behawioralnych pozwala zrozumieć kompleksowość procesów psychologicznych oraz społecznych oddziałujących na osobę zdrową oraz nie w pełni sprawną, interakcji z osobą chorą, pracownikami, rodziną chorego, pracownikami ochrony zdrowia. Natomiast fizjoterapia w systemie ochrony zdrowia korzysta z dorobku nauk o zarządzaniu, działając w obszarze promocji zdrowia, w szerokim zakresie pojętej profilaktyki, udzielając świadczenia fizjoterapeutyczne pacjentom w zróżnicowanym wieku, rozmaitym rozpoznaniem jak też w różnych warunkach.Kierunek fizjoterapia (fizjoterapeuta - czytaj więcej) (kierunek fizjoterapii) jest to profil dla ludzi dynamicznych, preferujących pracę z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty wymaga się odpowiedzialności, inwencji, szybkich oraz celnych decyzji a także co najistotniejsze - cierpliwości, zrozumienia chorej osoby a także chęci niesienia wsparcia. Fizjoterapeuta musi być otwarty, bez trudu nawiązywać kontakt z osobą chorą i jego środowiskiem i posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi niepełnosprawnymi. Absolwent uczelni fizjoterapii w stopniu licencjata posiada wiedzę w obszarze fizykoterapii, w szerokim zakresie pojmowanych nauk humanistycznych, społecznych. Absolwent potrafi odwołać się do zdobytej wiedzy oraz zastosować ją przy podejmowaniu rozstrzygnięć zawodowych. Wykorzystuje również wszechstronną wiedzę z różnych sfer przy realizowaniu przedsięwzięć zawodowych.

studia
Author: Universität Salzburg (PR)
Source: http://www.flickr.com
Absolwent na profilu Fizjoterapia : posiada umiejętności manualne powiązane z fizjoterapią, umie posługiwać się podstawowym sprzętem oraz aparaturą wykorzystywanymi w zakresie fizjoterapii, zna sposoby promowania prozdrowotnych postępowań u pacjentów jak też ich rodzin - Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu.

Tags: zdrowie, Absolwent, Pacjent, profilaktyka