Jak przebiega leczenie raka piersi

Posted on 05/02/2018 11:34am

Kuracja raka piersi za każdym razem łączy się z wykonaniem operacji, albowiem trzeba usunąć guz. Poza tym w leczeniu raka piersi, zależnie od postaci nowotworu jak też jego poziomu zaawansowania wykorzystuje się chemioterapię, radioterapię i leczenie hormonalne.


Od czego zależy Wybór metody kuracji raka piersi? Leczenie - przeczytaj więcej tutaj - powinno się podjąć natychmiast po stwierdzeniu obecności guza. Potrzebna będzie biopsja w celu zdiagnozowania guza. Zawsze konieczna będzie operacja, jaka ma na celu usunięcie guza. Jest to podstawowe leczenie - można tutaj znaleźć - nowotworu piersi. Rodzaje operacji. Tak zwana operacja oszczędzająca. Wykonuje się ją wówczas, kiedy rak jest zrazikowy (zaistniał z komórek gruczołu mlecznego) oraz zostanie wykryty w stadium in situ.


preparat
Author: BitchBuzz


Niebieska pigułka
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
W trakcie owego zabiegu chirurg wycina tylko guz z marginesem zdrowej tkanki. Po operacji stosowana będzie wyłącznie ścisła obserwacja. Gdy nowotwór jest typu przewodowego, w zależności od rozmiarów guza i wyników badania histopatologicznego możemy wykonać operacje oszczędzającą, bez likwidowania węzłów chłonnych jak też zastosować radioterapię albo usunąć całą pierś . Operacja oszczędzająca w nowotworze inwazyjnym (jeżeli zajęte są węzły chłonne lub są już odległe przerzuty). Chirurg usuwa zmianę nowotworową jak też regionalne węzły chłonne. Po takiej operacji konieczna jest radioterapia. Mastektomia innymi słowy usunięcie całej piersi.


Zabieg realizuje się wówczas, jeśli niemożliwe będzie leczenie oszczędzające w inwazyjnym raku piersi jak też kiedy niekiedy ze względów kosmetycznych: gdy pierś jest malutka i jej fragmentaryczna operacja jest w wyższym stopniu okaleczająca aniżeli eliminacja całej.

Tags: żel, terapia, nowotwór, Wybór, metody