Jakie najpopularniejsze dolegliwości można by niejako leczyć za sprawą odpowiedniego odżywiania?

Posted on 05/12/2017 4:54pm

Czy wiesz, iż ok. 50-70% posiadanej przez człowieka energii powinno pochodzić, w przypadku człowieka zdrowego z węglowodanów, które są jednym z zawartych w żywności elementów? Jeśli idzie o odmienne źródła energii, to ustalone dla Polski poprzez Instytut Żywności normy twierdzą, że pozostałe 10-15% powinno pochodzić z produktów białkowych, a 20-35% z tłuszczów.


Istotne jest jednak to, jakie są to tłuszcze.
omega-3
Author: Health Gauge
Source: http://www.flickr.com


Tak wygląda teoria, jeżeli idzie o niektóre zalecane porcje składników odżywczych, które mógłby zażywać w swoim pokarmie mieszkaniec naszego kraju. Naturalnie nie mniej ważne są także niacyny oraz minerały, które również winny być przyjmowane w należytych proporcjach. Inny z kolei jest rozdział elementów, jakie winny odnajdować się w pożywieniu dla człowieka chorego. Ma on albowiem odmienne wymaganie na poszczególne elementy. Obligatoryjna jest więc specjalna dieta w jednostkach chorobowych. W jaki sposób precyzyjnie winna ona wyglądać jest zależne zarówno od danej osoby jak i od dolegliwości, z jaką musi się zmagać. Takie menu winno zostać więc ustalane osobno z uwzględnieniem m.in. płci, ilości lat i aktywności ruchowej danej osoby, ale również od rodzaju i stopnia zaawansowania danej choroby.


Warto nadmienić, że odpowiednia dieta w jednostkach chorobowych mogłaby przyczynić się, w niektórych wyłącznie niestety wypadkach, do zmniejszenia lub całkowitego ustąpienia występowania związanych z dolegliwością powikłań.
Jakie są na ogół występujące dolegliwości, jakich powikłania można niejako leczyć za sprawą należytego żywienia? Jest to dla przykładu zwana chorobą XXI w. otyłość, cukrzyca, dolegliwość niedokrwienna mięśnia sercowego czy też chociażby nadciśnienie tętnicze. Do takich dolegliwości należą także przykładowo kamica nerkowa lub zapalenie stawów. Żeby opracować odpowiednią kurację żywieniową, naprawdę warto jest zwrócić się o pomoc do specjalisty dietetyka.

Tags: woda, oko, witaminy, prezent, produkt