Kardiomonitor jako wysokiej jakości urządzenie do udzielania pomocy medycznej

Posted on 02/02/2018 2:52pm

Ze względu na ważną rolę w kontrolowania stanu zdrowia badanego kardiomonitory winny znajdować się w większości oddziałów szpitalnych. Jest to bardzo znaczący i potrzebny sprzęt. Wyjątkowo bezproblemowy w obsłudze i udogadniający działalność zespołu medycznego. Kiedy na wstępie choremu zostaje udzielona pomoc przedmedyczna następnym posunięciem jest podłączenie pacjenta pod kardiomonitor.


kardiomonitor, sprzęt medyczny
Kardiomonitory umożliwiają na systematyczne monitorowanie i rejestrowanie parametrów życiowych pacjenta, dlatego też winny znajdować się m.in. na: placówkach intensywnej opieki medycznej,salach operacyjnych,placówkach „chirurgii jednego dnia”,oddziałach dla dzieci i noworodkowych, kardiologii, neurologii oraz w Szpitalnych Oddziałach Ratownictwa tzw. SOR. Znajduje zastosowanie na większej ilości jednostek szpitalnych, w prywatnych klinikach, gabinetach zabiegowych, budynkach opieki, placówkach opiekuńczo-leczniczych, poradniach, ratownictwie medycznym, medycynie sportowej a także w okolicznościach domowych. Używany jest przeważnie wtedy gdy u chorego istnieje wymóg ciągłej analizy funkcji życia, a stan chorego zezwala na jego przebywanie w domu (szczegóły).

Kardiomonitor ofiaruje nam poczucie spokoju i komfortu w opiekowaniu się nowo narodzonymi dziećmi. Pośród znanych nazw możemy przytoczyć: monitor parametrów życiowych pacjenta, monitor fczynności życiowych, monitor chorego, kardiomonitor. Termin może wskazywać na to samo urządzenie, może aczkolwiek również wskazywać na zakres mierzonych parametrów przypisując do monitorów funkcji życiowych tylko pomiary pulsu, wysycenia krwi tlenem oraz nieinwazyjnego ciśnienia krwi. Kardiomonitor oprócz wymienionymi utwierdza monitorowanie czynności mięśnia sercowego przez zintegrowany moduł EKG zezwalający na diagnostykę czynności serca.

kardiomonitor, sprzęt medyczny

Pośród normalnego skali parametrów monitorowanych przez kardiomonitor trzeba wymienić: EKG (elektrokardiografia) to zabieg diagnostyczny używany w medycynie przede wszystkim w celu rdiagnozowania schorzeń serca. Metoda ta zezwala na zapis pracy serca przez liczenie różnicy potencjałów (napięć) między elektrodami znajdującymi się na powierzchni klatki piersiowej. Graficznym odtworzeniem jest krzywa EKG. Drugim parametrem monitorowanym przez kardiomonitor to "tętno". Odpowiada ilości uderzeń na minutę.
Kolejny to "częstość oddechów". Kardiomonitory mają alarm bezdechu czyli nieistnienie przepływu powietrza w górnych odcinkach dróg oddechowych, w czasie powyżej 10 sekund, co powoduje niższe nasycenie krwi tlenem (niedotlenienie) i wzrost poziomu dwutlenku węgla. Kolejne to "wysycenie hemoglobiny tlenem" czyli saturacja. "puls" odpowiada ilość uderzeń serca na minutę.

Tags: gabinet, ciśnienie