Kto może studiować pielęgniarstwo oraz czy jest to trudny kierunek szkoły wyższej?

Posted on 03/08/2018 7:28am

Dowolna osoba, która chce w swojej pracy zarobkowej pomagać innym ludziom, mogłaby wybrać odpowiedni kierunek studiów. Na tym wydziale studenci uczą się mnóstwa przedmiotów.


Są to np. fizjologia, patologia, farmakologia czy też mikrobiologia.
zdrowe śniadanie
Author: AnnieAnniePancake
Source: http://www.flickr.com


Studia pierwszego stopnia na wydziale pielęgniarstwo przewidziane są dla osób, które swoją przyszłość chcą związać z zajęciem pielęgniarki. Absolwent po zakończeniu studiów uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Daje jemu on okazję do uzyskiwania specjalizacji zawodowych i do rozpoczęcia studiów magisterskich. Umiejętności uzyskane przez abiturienta są uznawane w krajach Unii Europejskiej oraz przygotowują go do pielęgnowania osoby chorej lub z niepełnosprawnością, wykonywania badań diagnostycznych oraz do nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej.


Nauczanie na tego typu kierunku szkoły wyższej odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć w praktyce. Prowadzone te lekcje są przez wyszkoloną załogę naukowo-dydaktyczną. Uczelnie zazwyczaj dysponują dobrze wyposażonymi laboratoriami oraz pracowniami, gdzie studenci mogą zdobywać oraz udoskonalać swoje umiejętności zawodowe. Praktyki studenci odbywają w renomowanych placówkach zdrowotnych i dzięki temu słuchacze szkół wyższych zapoznają się z pracą w zawodzie. Studenci na tym wydziale muszą zaliczyć 275 godzin edukacji podstaw pielęgniarstwa i 75 godzin z podstawowej opieki zdrowotnej. Poza tym na tego typu studiach, studenci uczą się dietetyki. Zapoznają także tematy w zakresie chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego. Uczą się ponadto pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego i chirurgii oraz pielęgniarstwa chirurgicznego.


Pielęgniarstwo to nie jest kierunek łatwy oraz żąda od swoich studentów dużo pracy oraz konsekwencji. Perspektywa pokaże, że wybór kierunku był jednak celny, a wykonywanie takiego zawodu przynosi wiele satysfakcji

Tags: dietetyk, ćwiczeń, pomoc, osoby, zakład