Zadanie poradni zdrowia - jakie kwestie powinno się wiedzieć?

Posted on 18/08/2017 8:53am

Każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne, może się bezpłatnie leczyć w oddziałach, które mają podpisaną umowę z NFZ. Są to lecznice zbiorowe, gdzie przede wszystkim przyjmują medycy pierwszego kontaktu. To pacjent rozsądza, kto ma go leczyć. Przychodnia jest w stanie odmówić zarejestrowania do konkretnego lekarza wówczas, kiedy posiada on już pod ochroną 2750 pacjentów.
pani doktor
Author: www.audio-luci-store.it
Source: http://www.flickr.com
Jeżeli jesteśmy niezadowoleni z usług, mamy prawo dokonać zmiany lekarza. Nieodpłatnie możemy to uczynić dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. Za wszystkie kolejne przepisanie zapłacimy 80 zł. Wyjątkiem są przypadki, gdy zmienimy miejsce zamieszkania, albo jak medyk odszedł z pracy. (http://www.przychodniazycie.pl/314,Psychiatra.html) Przychodnia bazowej troski zdrowotnej robi diagnostykę w stopniu podstawowym, prowadzi też bezpłatne projekty profilaktyczne. W każdej lecznicy jest pokój zabiegowy, gdzie pacjenci przeprowadzają pomiary ciśnienia, cukru we krwi, bądź EKG. Pracuje w nich wyszkolona kadra medyczna, zdecydowana nieść wsparcie jakiemukolwiek choremu. Ponadto każdy pacjent winien wybrać pielęgniarkę rodzinną.korytarz w przychodni
Author: Juhan Sonin
Source: http://www.flickr.com
Każdy kto dba o zdrowie winien regularnie realizować główne badania. Jeżeli doktor rodzinny orzeknie jakieś anomalie w wynikach, pacjent otrzymuje skierowanie do doktora specjalisty. Do niektórych specjalistów nie jest pożądane skierowanie, ale o tym powiadomi pacjenta doktor kierujący. O niezbędności dokonania badań rozsądza lekarz. Przychodnia zdrowie Nie będziemy płacić za polecone przez niego badania, jeżeli dokonamy je w miejscu określonym na skierowaniu. Doktor ma bowiem podpisaną umowę z tą tylko placówką i w tym miejscu musi kierować chorych. Odrębne wytyczne dotyczą tylko niezwykle wielopłaszczyznowych badań, np. tomografii, rezonansu magnetycznego, bądź mammografii.

Dowolna przychodnia, która ma podpisany kontrakt wykona takie badanie.
Obowiązkiem personelu medycznego zatrudnionego w lecznicach jest zapewnienie chorym kompetentnej, przyjaznej ochrony medycznej w obrębie specjalizacji reprezentowanych, przestrzeganie uprawnień chorego, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego, również rozbudowa działań z zakresu powszechnej prewencji i promowania zdrowia.

Tags: lekarz, badania, pacjenci